• admin@bestecrowdfundingsites.nl

Betere informatie verstrekking

Betere informatie verstrekking

Recent is gebleken dat crowdfundingplatformen in Nederland met een vergunning of ontheffing hun informatieverstrekking aan investeerders flink hebben verbeterd. En dan vooral vooral voor wat betreft informatie over betalingsachterstanden en projectinformatie op hun website. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een self-assessment door 47 crowdfundingplatformen.

 


 

Onderzoek van de AFM in december 2017 wees uit dat de informatie verstrekking door crowdfundingplatformen onder de maat was. Meer dan de helft van de platformen geeft nu aan direct verbeteringen te hebben doorgevoerd. Dat betreft onder meer betere informatie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. Daarnaast geven zij aan de projectinformatie op hun websites te hebben verbeterd. En dat is wat ons betreft een mooie ontwikkeling voor alle betrokkenen.

 

Wat als de platform activiteiten eindigen

Van de 47 platformen geven 9 aan geen informatie te verstrekken over hun strategie en beleid wanneer het platform haar activiteiten zal (moeten) staken. Investeerders weten daardoor niet goed wat er gebeurt als een platform in de financiële problemen raakt of er zelf voor kiest om te stoppen. De AFM is van mening dat hier nog winst valt te behalen voor platformen in de verdere professionalisering van de sector.

Een aantal platformen geeft aan dat zij in de tweede helft van 2017 en de eerste helft van 2018 nauwelijks omzet behaalden. Vijf daarvan geven aan dat zij waarschijnlijk geen projecten meer plaatsen. Zij zullen de AFM gaan verzoeken hun ontheffing in te trekken. Voor sommige leidt dat tot een afwikkelingstermijn voor de lopende leningen.

 

Voorschriften

Voor crowdfundingplatformen met een vergunning of ontheffing zijn er voorschriften. Dat zijn bijvoorbeeld: het maximaal te investeren bedrag per platform. Het advies om maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen te investeren. Maar ook betere transparantie over betaal achterstanden, afboekingen en de echte nettorendementen. Een aantal platformen voldoet niet aan alle voorschriften. De AFM neemt contact op met deze platformen.

Benieuwd naar de verder ontwikkelingen. Voor nu is het zeker een stap voorwaarts in de juiste richting. Ook wij hebben gezien dat niet elk platform even transparant en eerlijk is. Enkele reageren zelfs niet eens op kritische noten voor wat betreft hun, in mijn ogen, onjuiste informatieverstrekking. Dat geeft bij mij meteen een wrange smaak. Persoonlijk blijf ik daarna dan ook ver weg van zulke platformen.

Laten we hopen op een blijvende continuïteit in de verbeteringen van alle platformen. Zowel de leningaanvrager als de investeerder zijn er uiteindelijk bij gebaat. De tijd zal het leren!

Bron: AFM 2019 en 2018

Monestro investeren
tot 34% rente
volg ons
Lenndy investeren
€10 gratis
viainvest investeren
€10 gratis
volg ons
Crowdestor investeren
tot 21% rente
admin

  Geef een reactie

  error

  Follow us now on

  Facebook23
  Facebook
  Twitter570
  Pinterest12
  Instagram223
  Telegram14
  %d bloggers liken dit: